Własny kurs online z wtyczką LMS LearnDash dla WordPress
Aktualności
2023-09-20 / TutorLMS

Nowości we wtyczce Tutor LMS v.2.3.0

Od wersji 2.3.0 wtyczka Tutor LMS wprowadza kolejne funkcjonalności. Pierwsza rzecz, to możliwość zabezpieczenia treści kursu przed hotlinkowaniem. Według autorów wtyczki hotlinkowanie będzie działać najlepiej w przypadku stron postawionych na serwerach Apache. Dodatkowo w instalacji WordPress muszą być uprawnienia do...
Czytaj więcej
2023-09-06 / BuddyBoss

Ograniczenia rejestracji na platformie BuddyBoss

W wersji 2.4.11 została wprowadzona opcja ograniczenia rejestracji na platformie BuddyBoos. Na czym te ograniczenia polegają? Otóż można zablokować lub pozwalać na rejestracje z adresów e-mail na poziomie domeny. Oznacza to, że możesz zablokować lub dopuszczać wszystkie rejestracje, w których...
Czytaj więcej
2023-08-29 / TutorLMS

Wtyczka Tutor LMS w wersji 2.2.4

Nowa wersja przynosi aż 11 nowych funkcjonalności, z czego 8 dostępnych jest wyłącznie w wersji Pro. Oto zestawienie tych funkcjonalności: (PRO) Jeśli w swoim kursie wykorzystujesz lekcje wideo, możesz ustawić próg procentowy, który studenci muszą przekroczyć, zanim będą mogli oznaczyć...
Czytaj więcej
Własny kurs online – dlaczego z LearnDash?

Własny kurs online – dlaczego z LearnDash?

To już 7 lat odkąd pracuję z LearnDash. Wszystko zaczęło się od 2016 r., a właściwie jeszcze wcześniej, zanim zdecydowałam się zakupić wtyczkę. Dla osób, które nie wiedzą o co chodzi – LearnDash jest to wtyczka dla WordPress, realizująca funkcjonalność LMS (Learning Management System). Jest to specjalne oprogramowanie, które umożliwia zarządzanie materiałami edukacyjnymi oraz całym procesem nauczania online. Z pomocą wtyczki można ułożyć strukturę szkolenia, osadzić pliki multimedialne i dokumenty do pobrania, budować złożone testy, dzielić studentów na grupy (klasy) i przyznawać im określone uprawnienia dostępu do różnych kursów. Można śledzić aktywności studentów, nadawać im odznaki, przyznawać punkty za różne działania nie tylko w kursie, ale też na całej platformie. Nie wspominając już o różnych formach sprzedaży i dużego wachlarza integracji z zewnętrznymi narzędziami.

Tak w dużym skrócie – z LearnDash uruchomisz własny kurs online.

O LearnDash już napisałam trochę artykułów. Możesz się z nimi zapoznać tutaj:

Model cenowy

Na przestrzeni dwóch lat model cenowy zakupu wtyczki uległ zmianie. Na początku klient mógł wykupić wtyczkę w wersji combo, czyli LearnDash (LMS) + ProPanel (statystyki) w wariantach dla jednej instalacji, dla 10-ciu oraz 25-ciu. Po roku czasu można było odnowić dostęp do aktualizacji w cenie obniżonej o 50%. Od mniej więcej dwóch lat ten model uległ zmianie. Wtyczki kupujemy osobno, wzrosła też cena. Obecnie koszt wtyczki LMS LearnDash dla jednej instalacji wynosi $199/rok, dla 10-ciu $399/rok oraz $799/rok dla nieograniczonej liczby instalacji. Statystyki ProPanel kupujemy osobno, odpowiednio: $49/rok dla jednej instalacji, $99/rok dla 10-ciu i $199/rok dla nieograniczonej liczby instalacji. Cena przy odnowieniu zostaje ta sama.

Dodatkowo do oferty wskoczyły również inne narzędzia

LearnDash MemberDash

MemberDash – narzędzie do stworzenia i zarządzania witryną członkowską. Z pomocą wtyczki można tworzyć różne formy subskrypcji, dzięki czemu subskrybenci mogą mieć różne poziomy dostępu do treści PREMIUM. Koszt wtyczki dla jednej instalacji wynosi $199/rok.

Groups Plus – narzędzie do zarządzania grupami i generowania raportów. W porównaniu z domyślnymi grupami LearnDash, grupy w wersji Plus umożliwiają klientowi utworzenie grupy dla swojej firmy/organizacji i zarządzanie daną grupą z poziomu tzw. frontendu. W ten sposób klient może kupować licencje na dostęp do kursu/kursów dla swojego zespołu, może wyznaczyć menedżera grupy, który będzie zarządzał grupą, posiadał uprawnienia sprawdzania i oceniania zadań oraz drukowania raportów. Koszt wtyczki dla jednej instalacji wynosi $49/rok.

Groups Plus
LearnDash Gradebook

LearnDash Gradebook –  to taki internetowy dziennik ocen. Z pomocą dziennika możliwe jest śledzenie i zarządzanie postępem oraz ocenami studentów w kursach online. Nauczyciele mogą mieć możliwość dostosowywania skal ocen, wagi ocen i innych parametrów oceniania, aby dostosować je do swoich konkretnych wymagań kursowych. Oceny mogą być przypisywane do różnych typów aktywności w kursie, takich jak lekcje, testy czy zadania, można sprawdzać oceny i wyniki każdego studenta, jak również ogólny postęp całej grupy. Koszt wtyczki dla jednej instalacji wynosi $49/rok.

LearnDash Notes – to narzędzie do tworzenia notatek, pozwalające na komunikację z instruktorem w czasie trwania kursu. Notatki można dodać do dowolnej strony swojej platformy (nie tylko do stron kursowych LearnDash). Wszystkie notatki są zapisywane, więc użytkownicy mogą je przeglądać i odpowiadać na nie w późniejszym czasie. Koszt wtyczki dla jednej instalacji wynosi $49/rok.

LearnDash Notes
LearnDash Cloud

Dodatkowo, wprowadzony został jeszcze jeden produkt – LearnDash Cloud, czyli hosting + płatne wtyczki: LearnDashProPaneliTheme Security ProObject Cache Pro. Jest to oferta dla osób, które nie mają swojego hostingu. Można nabyć w subskrypcji miesięcznej (zaczynając od $29) lub rocznej (od $299)

E-book z opisem mojej platformy kursów online - zestawienie kosztów i utrzymania platformy

Funkcjonalności wtyczki LearnDash

W chwili opracowywania tego artykułu wtyczka LearnDash jest już dostępna w wersji 4.7. Od czasu 3.0, który był krokiem milowym od wersji 2.0, wprowadzono sporo zmian i ulepszeń. Musisz się uzbroić w cierpliwość bo lista wszystkich funkcjonalności jest naprawdę długa, a i tak nie jestem w stanie wszystkiego tutaj opisać.

Struktura kursu

Struktura kursu

Struktura kursu w LearnDash jest kilkupoziomowa: lekcje -> tematy -> testy lub lekcje -> testy. Co prawda istnieją jeszcze tzw. sekcje, ale służą jedynie jako nagłówki – do rozdzielania poszczególnych lekcji – nie wchodzą do hierarchii struktury.  Test można przypisać w trzech miejscach: do lekcji, do tematu i do całego kursu. Kurs oraz dowolny test w kursie może kończyć się certyfikatem.  Wszystkie lekcje, tematy oraz testy można współdzielić pomiędzy różnymi kursami, więc nie ma konieczności duplikowania całego kursu. Jest to  funkcjonalność wyróżniająca LMS LearnDash na tle innych systemów LMS dla WordPress.

Strukturę kursu można zbudować z pomocą wizualnego kreatora kursu, który pozwala na zakładanie nowych lekcji, tematów i testów oraz zmianę kolejności poszczególnych elementów metodą przeciągnij i upuść

Tryb Focus Mode

Tryb focus mode, czyli tzw. tryb uczenia się bez rozpraszania, to specjalny układ strony, który 'ukrywa’ niepotrzebne elementy strony, nie mające nic wspólnego z programem szkoleniowym. Co to oznacza w praktyce?  Po przejściu do dowolnego miejsca w kursie pojawia nam się nowy układ – zwykle jest to panel z nawigacją po kursie oraz panel, gdzie wyświetla się treść właściwa. Może też wyświetlać się pasek z informacją o postępach oraz przyciski poruszania się po kursie (<-poprzedni / następny ->).  Pozostałe elementy strony, które nie mają związku z kursem, np. nagłówek ze menu platformy, stopka z informacjami o platformie, widżetami itp. zostają ukryte. W LearnDash można ten tryb włączyć z poziomu konfiguracji, więc nie jest on odgórnie narzucony.

Tryb Focus Mode

Moduł testów

Moduł testów

Moduł testów w LearnDash jest zaawansowanym silnikiem generowania testów. Wyposażony jest w kreator testów, działający w na podobnej zasadzie, jak kreator kursów. Pozwala na dodawanie pytań oraz na zmianę ich kolejności, z wykorzystaniem metody przeciągnij i upuść. Posiada dużo różnych opcji zmieniających sposób przechodzenie oraz wyświetlania testu. Tak samo jak w kursach, tak i w testach istnieje funkcja współdzielenia treści. Te same pytania mogą być wykorzystywane w różnych testach. 

W testach można dodawać pytania o różnych typach:

 • pojedynczy wybór,
 • wielokrotny wybór,
 • ułóż w kolejności,
 • dopasowywanie fraz,
 • uzupełnij brakujące pola,
 • wolny wybór
 • plik/własna odpowiedź,
 • ankieta,

Co więcej, wtyczka wyposażona jest w tzw. tablicę liderów, wyświetlającą ranking najlepszych uczestników kursu, którzy uzyskali najlepsze wyniki w testach. Studenci, którzy osiągnęli najwyższe rezultaty w testach, zostają umieszczeni na czele listy. 

Egzaminy próbne (sprawdzające)

Od wersji LearnDash 4.0 jest dostępna funkcjonalność tzw. egzaminów sprawdzających. Egzamin sprawdzający pozwala studentowi ukończyć cały kurs bez konieczności przechodzenia poszczególnych jego etapów. Warunkiem ukończenia kursu jest zdanie egzaminu próbnego, czyli udzielenia prawidłowych odpowiedzi na zestaw pytań, które użytkownik otrzymuje przed rozpoczęciem kursu. Gdy użytkownik zaliczy egzamin, kurs przypisany do niego zostanie automatycznie oznaczony jako ukończony.
Dzięki temu użytkownicy mogą przechodzić szybciej poszczególne kursy wchodzące w skład ścieżki szkoleniowej. 

Egzaminy próbne (sprawdzające)

Harmonogram lekcji, tematów i testów

Harmonogram lekcji, tematów i testów

Funkcjonalność polegająca na stopniowym dawkowaniu treści jest przydatna dla tych osób, którym zależy na kursach rozłożonych w czasie. Możesz ustalić harmonogram pojawiania się poszczególnych lekcji, a jeśli pod lekcjami masz umieszczone tematy, to dla nich również możesz ustalić osobny harmonogram. Podobna zasada działa też w przypadku testów, a więc każdy element kursu: lekcja, temat, zagadnienie – może pojawić się w określonym dniu i o określonej godzinie. 

Opcja dawkowania treści, czyli tzw. opcja drip-feed pozwala ograniczać dostęp do poszczególnych elementów kursu w oparciu o kalendarz lub o czas dołączenia studenta do kursu. Co to oznacza? Otóż lekcja, temat, bądź test może pojawić się w określonym dniu i o określonej godzinie lub np. za 5 dni od momentu dołączenia do kursu. Oczywiście takie dawkowanie treści ma sens jeśli w kursie mamy sporo treści i nie chcemy przytłaczać studenta dużą ilością materiału. 

Generator programu kursu z Open AI oraz z wykorzystaniem playlist wideo

Ostatnie wersje wtyczki LearnDash przynoszą nam 2 dodatkowe mechanizmy generowania programu kursu. Chodzi tutaj o generator programu kursu, wykorzystujący sztuczną inteligencję oraz o generator programu kursu na podstawie playlisty z YouTube, Vimeo lub Vista.

learndash program kursu ai playlista

W pierwszym przypadku musisz wymyśleć temat swojego, wprowadzić jego tytuł, podać ile ma być w nim lekcji i określić czego będzie dotyczyć kurs. Resztą zajmie się algorytm AI, który zaproponuje tytuły nowych stron z lekcjami. W drugim wypadku wystarczy podać link do playlisty video. Kreator automatycznie załaduje wszystkie potrzebne dane i zbuduje program kursu z lekcjami odpowiadającymi poszczególnym filmom na liście odtwarzania.

Tryby dostępu do kursu

learndash tryb dostepu

Dostęp do kursu może odbywać się na różne sposoby. W LearnDash mamy ich w sumie pięć:

 • Dostępny bez logowania – w tym trybie kurs nie jest w żaden sposób zabezpieczony. Każdy użytkownik może przeglądać wszystkie materiały podłączone do kursu – nie musi być zapisany na kurs, nie musi być nawet zalogowany. 
 • Tylko dla zalogowanych – kurs w tym trybie nie jest zabezpieczony. Aby użytkownik uzyskał dostęp do materiałów kursu musi być zalogowany i zapisany na kurs.
 • Płatny jednorazowo – w tym trybie użytkownik musi jednorazowo zapłacić za dostęp do kursu za pomocą wbudowanej bramki płatności PayPal i/lub Stripe. 
 • Dostępny w subskrypcji – kurs w tym trybie jest zabezpieczony za pomocą wbudowanej bramki płatności PayPal i/lub Stripe. Użytkownicy, którzy chcą mieć dostęp do kursu, muszą uiszczać cykliczne opłaty.
 • Wewnętrzny – najbardziej popularny tryb dostępu do kursu w LearnDash, ponieważ można podłączyć więcej bramek płatności. Użytkownik może uzyskać dostęp na 2 sposoby: administrator może ręcznie zapisać użytkownika na kurs lub użytkownik może być automatycznie zapisany na kurs, poprzez integrację z zewnętrznym sklepem/wtyczką członkowską (np. WooCommerce, PaidMemberships Pro itp.). 

Ścieżki szkoleniowe

W kursie LearnDash możesz definiować cykle szkoleniowe. Dostęp do poszczególnych kursów może być uzależniony od wcześniej ukończonych kursów. Student nie może przejść do kolejnego kursu, jeśli nie ukończy innego kursu lub kursów, wymaganych w danej ścieżce szkoleniowej. W opcjach kursu można zaznaczyć, czy student musi ukończyć jeden z wymaganych kursów, czy też ma ukończyć wszystkie.

Ścieżki szkoleniowe

Jeśli zależy Ci na bardziej zaawansowanym modelu przyznawania dostępu do kursu o wyższym poziomie, można wykorzystać bezpłatną wtyczkę Adaptive Learning with LearnDash, która umożliwia projektowanie kursów w sposób nieliniowy. Możesz stworzyć kilka kursów potomnych, do których dostęp będzie można uzyskać w oparciu o wyniki testu. Innymi słowy mówiąc: w zależności od wyniku uzyskanego w danym kursie, użytkownik będzie miał dostęp do jednego lub więcej kursów należących do danej ścieżki szkoleniowej. W ten sposób można tworzyć różne poziomy kursów: początkujący, średnio zaawansowany, zaawansowany. Studenci będą przechodzić poszczególne poziomy, w zależności od uzyskanych przez siebie wyników.

Punkty za kurs

Punkty za kurs

Punkty za kurs to pewnego rodzaju element motywacyjny, który ma za zadanie zachęcić użytkownika do ukończenia kursu. W opcjach kursu można ustawić dowolną liczbę punktów, którą użytkownik uzyska po ukończeniu danego kursu. Na podstawie zdobytych punktów może być odblokowywany dostęp do innych kursów, ponieważ w opcjach kursu można jednocześnie ustawić określoną liczbę punktów uprawniających do dostępu do kursu. Podsumowując: punkty mogą być wykorzystywane przez studenta, jako „klucz” dostępu do innego kursu.

Certyfikaty

Ukończenie kursu lub testu może się wiązać z uzyskaniem certyfikatu. W LearnDash certyfikat można budować na 2 sposoby: klasycznie w edytorze HTML, lub za pomocą wizualnego kreatora certyfikatów. Certyfikat można podłączyć do kursu oraz do dowolnego testu i jest on automatycznie generowany w formacie PDF w momencie ukończenia danego kursu lub testu przez użytkownika. Wszystkie dane drukowane na certyfikacie (imię i nazwisko, nazwa kursu, nazwa testu, data ukończenia, wynik testu) są automatycznie pobierane z systemu. Należy tylko wcześniej przygotować tło w jakimś programie graficznym. Możesz więc raz stworzyć szablon certyfikatu, a reszta dzieje się już automatycznie.

leaendash certificate

Płatności

Płatności

LearnDash, jak większość systemów LMS, jest wyposażony w mechanizm płatności na bramce PayPal lub Stripe. Z tymi bramkami można w łatwy sposób włączyć nie tylko płatności jednorazowe, ale też płatności abonamentowe. Nie jest to jednak powszechna forma płatności w Polsce. Dlatego z pomocą bezpłatnych dodatków można podłączyć sklep (np. WooCommerce) i wykorzystać bramki płatności podłączone do sklepu. Taki kurs jest ustawiany w trybie dostępu wewnętrznego.

Integracja ze sklepami to nie tylko szeroki wachlarz płatności online, ale znacznie więcej możliwości sprzedażowych, m.in. stosowanie kuponów rabatowych, programy partnerskie, dodatkowe narzędzia marketingowe i analityczne.

Subskrypcja

Dostęp abonamentowy do treści jest coraz chętniej wdrażany na wielu platformach edukacyjnych. Własny kurs online można sprzedawać na różne sposoby: jednorazowo (standard), w pakietach, albo w systemie dostępu abonamentowego.  LearnDash jest już wyposażony w prosty mechanizm dostępu abonamentowego. Płatność może być realizowana z bramką PayPal lub z bramką Stripe. Ustawiasz tylko cenę kursu, a następnie wprowadzasz okres rozliczeniowy, np. co 10 dni, 3 miesiące, 1 rok.

Subskrypcja

Niestety, w przypadku wbudowanych płatności abonamentowych nie będziemy w stanie automatycznie odebrać dostępu klientowi, który przestał płacić. Klient nie może też samodzielnie anulować subskrypcji.  Dlatego tutaj potrzebujemy bardziej zaawansowanego modelu dostępu abonamentowego, który można uzyskać z WooCommerce oraz z płatną wtyczką WooCommerce Subscriptions.

Członkostwo

Członkostwo

Każdy kurs w LearnDash ma w sobie wbudowaną opcję wygasania dostępu, a od wersji 4.7 można także ustawić datę rozpoczęcia i zakończenia kursu oraz określić maksymalną liczbę osób, jaka może dołączyć do kursu. Ustawiając datę wygasania w opcjach kursu sprawimy, że po upływie tego terminu studentowi zostanie odebrany dostęp do kursu i nie będzie mógł automatycznie go przedłużyć.  W takim wypadku może ponownie wykupić dostęp do kursu.

Gdybyśmy jednak chcieli ustawić niezależne daty wygasania tego samego kursu dla różnych poziomów dostępu musimy skorzystać z bardziej zaawansowanych narzędzi. Dzięki tym narzędziom stworzymy profile abonamentowe z różnym poziomem dostępu do kursów. Mowa tutaj o bezpłatnej wtyczce PaidMembershipsPro oraz płatnej wtyczce MemberPress. Kiedy klient wykupi dany profil abonamentowy, zostaje automatycznie zapisany na kurs/kursy, które wchodzą w skład danego profilu. Dostęp do kursu/kursów wygaśnie na podstawie ustawień profilu abonamentowego, np. po 3 miesiącach, po 6-ciu, czy po roku.

Zarządzanie użytkownikami

W LearnDash istotne są 3 rodzaje uprawnień: administratora, menedżera grupy (czyli tzw. lidera grupy) oraz subskrybenta. Administrator posiada najwyższe uprawnienia, menedżer grupy ma uprawnienia do zarządzania swoimi grupami (a z rozszerzonymi funkcjami ma podobne uprawnienia w LearnDash jak admin), natomiast rolę subskrybenta nadaje się studentowi. Administrator oraz menedżer grupy (z uprawnieniami rozszerzonymi) może:

learndash zarzadzanie grupami

 • zapisywać studenta na kurs lub odbierać dostęp do kursu,
 • drukować certyfikaty studentów,
 • przypisywać studentów do określonych grup,
 • zarządzać liczbą zdobytych przez studenta punktów,
 • kasować historię aktywności studenta,
 • oznaczać w jego imieniu kursy, lekcje i zagadnienia jako ukończone.

Z kolei student na swojej stronie profilowej widzi zestawienie najważniejszych informacji o zakupionych kursach:

 • kursy, do których ma dostęp,
 • postępy w kursach,
 • wyniki testów,
 • uzyskane certyfikaty, które można wydrukować.

Zarządzanie zadaniami użytkownikami

Zarządzanie zadaniami użytkownikami

W LearnDash można ustawić wymóg wykonania jakiegoś zadania, które uczestnicy kursów muszą wykonać i złożyć w ramach swojego szkolenia online. Wymóg wykonania zadania można zrealizować na 2 sposoby: można wprowadzić odpowiedź w polu tekstowym lub wgrać  plik. Nauczyciel (administrator lub menedżer grupy) posiada uprawnienia do zatwierdzania zadań, przyznając im określoną liczbę punktów. Może także komentować zadania wykonywane przez studentów – oczywiście wszystkie komentarze są widoczne dla tych osób, które dane zadanie wykonały. Zadania mogą być też automatycznie zatwierdzane – wszystko zależy od ustawień, które konfiguruje się na stronie lekcji lub tematu (w zależności od tego gdzie wymóg wykonania zadania został włączony). 

Grupy

Od wersji 3.2 funkcja grup została totalnie przebudowana. Na początku służyły wyłącznie do grupowania studentów z dostępem do określonych kursów.  Wystarczyło założyć grupę i przypisać do niej określone kursy. Student dołączający do grupy automatycznie uzyskiwał dostęp do wszystkich kursów tej grupy. Spośród studentów można było wyznaczyć menedżera z uprawnieniami do śledzenia wyników wszystkich studentów w obrębie grupy oraz oceniania zadań wgrywanych na platformę.

Grupy

W chwili obecnej grupy są dużo bardziej zaawansowane. Przede wszystkim pozwalają na sprzedaż dostępu do grup. Możesz podłączyć do grupy kilka kursów i sprzedawać dostęp do tej grupy. Klient otrzyma automatycznie dostęp do wszystkich kursów (powiązanych z tą grupą) po uregulowaniu płatności. Menedżer grupy również ma więcej uprawnień, niż zarządzanie swoją grupą. Z rozszerzonymi uprawnieniami może tworzyć zarówno własne grupy, jak i własne kursy. Dodatkowo, z grupami LearnDash można zabezpieczyć dowolne strony na platformie WordPress (strony, wpisy, strony generowane przez inne wtyczki), a nie tylko strony należące do LearnDash.

Grup możesz używać w różnych scenariuszach sprzedaży. Szczególnie w takim, gdzie zależy Ci na różnych dostępach do tego samego kursu, np. nowi studenci mają dostęp do poszczególnych lekcji wg zdefiniowanego harmonogramu, a absolwenci wcześniejszej edycji mają dostęp do wszystkich materiałów (z pominięciem harmonogramu).

Statystyki i raporty

learndash propanel

Wtyczka ProPanel jest co prawda osobnym modułem (nie ma konieczności instalowania go na platformie), ale w większości przypadków niezbędnym do tego, żeby uzyskać ogólny wgląd w postępy studentów. Wtyczkę ProPanel kupuje się osobno, jej koszt dla jednej instalacji wynosi $49/tok. Trzeba też zaznaczyć, że LearnDash będzie działać bez wtyczki ProPanel, ale wtyczka ProPanel nie zadziała bez LearnDash. Wtyczka ProPanel to zestaw 5 widżetów, które pojawią się w momencie aktywacji licencji ProPanel.

 • ProPanel: ogólna statystyka – wyświetla liczbę studentów, kursów oraz zadań i prac pisemnych do zatwierdzenia.
 • ProPanel: aktywności – wyświetla statystyki aktywności uczestnika kursu w czasie rzeczywistym. Widżet pokaże nam na jakim etapie student aktualnie się znajduje, a więc które lekcje, tematy i testy ma już ukończone, kiedy przystąpił do przerabiania określonego etapu i ile czasu poświęcił na jego przerabianie.
 • ProPanel: filtrowanie wyników – w tym miejscu definiujesz to, co ma się wyświetlić w panelu raportów i panelu wykresów. Filtrujesz wyniki wg określonej grupy, kursu, użytkownika oraz statusu ukończenia kursu.
 • ProPanel: raporty – pozwala wygenerować raporty na podstawie tego, co zostało wybrane w panelu filtrów. Na liście znajdzie się imię i nazwisko uczestnika kursów, jego adres e-mail oraz postęp w kursie.
 • ProPanel: wykresów postępów w kursach – dane, które określisz w panelu filtrów, mogą być również prezentowane w postaci wykresów. Znajdziemy ogólny wykres z podziałem na statusy kursu oraz wykres, pokazujący procentowy rozkład ukończonych etapów (wg użytkowników lub kursów – w zależności od tego, co było wybrane w panelu filtrów).

Import/Eksport

Kolejna funkcjonalność, która jest dostępna od wersji 4.3.0 pozwoli nam wyeksportować ustawienia LMS oraz dowolne dane elementów LearnDash (kursy, lekcje, tematy, testy, grupy, zadania, egzaminy sprawdzające, certyfikaty itd.) wraz z ich ustawieniami. Można wyeksportować całość lub tylko wybrane elementy, np. tylko testy i pytania.

Import/Eksport

Wygenerowane archiwum zip można zapisać na dysku swojego komputera, a następnie zaimportować na innej platformie. Trzeba tylko pamiętać o tym, że jeśli archiwum zip jest sporych rozmiarów, możemy mieć problem z zaimportowaniem go na nowej platformie. W takim wypadku należy eksportować 'na raty’, np. po 2, 3 kursy lub na nowej platformie zwiększyć parametry PHP (post_max_size, upload_max_filesize) dla wgrywanych plików. 

Klonowanie kursów

Od wersji 4.2 można też korzystać z opcji klonowania kursu. Z pomocą jednego kliknięcia możesz sklonować całą strukturę kursu i wszystkie jego ustawienia. Jest to bardzo przydatna opcja, jeśli budujesz dużo podobnych kursów. 

Dodatki do LearnDash

Z całą pewnością nie wymieniłam wszystkich opcji i funkcjonalności wtyczki LearnDash, bo jest tego po prostu bardzo dużo. Sama wtyczka LearnDash pozwoli nam uruchomić sprzedaż własnego kursu online z wbudowanymi bramkami płatności. Jeśli to tego dołączymy dodatki LearnDash (powiadomienia, grywalizacja, integracja z WooCoomerce, forum bbPress, Events Calendar itd.) otrzymamy w pełni rozbudowany system e-learningowy.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Scroll to Top