Konferencje wideo na platformie kursów online

Z tematem wideokonferencji zetknęłam się w czasie gdy jeszcze pracowałam z Moodle. Nie było jeszcze wtedy hangoutów z Google, ani sesji Facebook Live, więc...